+++++ ประกาศ +++++
--------------------
ยกเลิกการ รับ - ส่ง หนังสือราชการ ระบบ AMSS++
ด้วย URL 202.29.212.98 นี้ ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2563 เป็นต้นไป
หาก สถานศึกษาส่งหนังสือราชการติดต่อ สพท.ด้วยระบบ AMSS++ ผ่าน URL นี้ จะไม่ได้รับการติดต่อกลับ
ทั้งนี้ การ รับ - ส่ง หนังสือราชการ จะย้ายไปใช้ระบบ AMSS New ที่
www.chon1.go.th/amss20 เท่านั้น